PRIVACY WETGEVING
Bij Celtic Swing wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het geven van danslessen, het organiseren van evenementen/ voorstellingen/ optredens en het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet. In onze privacyverklaring, dat elke lid apart moet lezen en ondertekenen, is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen via het e-mail adres: marijke@celticswing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam lid  
Achternaam lid
Adres, postcode,
Woonplaats
Telefoonnummer/ 06- nummer
Geboortedatum
Naam ouders/voogd onder de 18+
Datum lidmaatschap
Evt. allergie of andere bijzonderheden
Datum uitschrijving en evt. reden
Wel/geen toestemming voor het gebruik van foto/film
Welke groep/ dansstijl/ lestijd/lesdag
Bewaren van gegevens
Omdat uit de praktijk blijkt dat somsl leerlingen terugkomen bewaren wij de gegevens. Mocht het lid na 2 jaar niet zijn teruggekomen worden de gegevens gewist. U kunt ten aller tijde eerder uw gegevens laten wissen na beëindiging lidmaatschap.
Uw recht om gegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen
U heeft het recht ter alle tijde om uw gegevens is te zien en/ of deze aan te passen waar nodig.
Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via : marijke@celticswing.nl
Het verwijderen van gegevens kan alleen na beëindiging van lidmaatschap of anders contact opnemen met: 06-24715081
Aanpassingen aan dit Privacy beleid
Celtic Swing mag dit beleid wanneer we dit van tijd tot tijd nodig achten of indien wettelijk vereist aanpassen. Alle aanpassingen komen gelijk op de website te staan. Wij raden u aan regelmatig de website te bezoeken om up to date te blijven.